Akreditované vzdelávanie Nadácie pre deti Slovenska v školskom roku 2023/2024

Ďakujeme za Váš záujem o akreditované vzdelávanie Nadácie pre deti Slovenska.
Nižšie si môžete vybrať z ponuky inovačného vzdelávania alebo aktualizačných tém.
Do konca septembra sa Vám potom ozveme s ponukou termínov a ďalšími informáciami,
potrebnými k úspešnému absolvovaniu nášho vzdelávania v školskom roku 2023/24.
Máme predbežný záujem o *
Aktualizačné témy (vyberte témy, o ktoré máte ako škola záujem)
Powered byFormsite