FELANMÄLAN

Viktigt är att du läser och accepterar nedanstående villkor.
 
Vid inget fel konstaterat samt avvisningar av skickat kostnadsförslag kan det leda till en undersökningsavgit på 350kr (SEK) inklusive moms + eventuell returfrakt.
 
Leveranstidpunkten är beroende av omständighetern kring den enskilde serviceordern. Mobilplaneten kan inte hållas ansvarig för eventuell förlorad data i mobiltelefonen. Ta gärna en back-up av telefonens minne för att undvika förlorad data. Utöver detta kan Mobilplaneten inte ta ansvar för eftermonterade tillbehör såsom t.ex. skyddsfilm till display eller liknande i förbindelse med reparation eller swap av en mobiltelefon. I förbindelse med angivandet av epost och mobiltelefonnummer i reparationsformuläret accepterar du samtidigt att Mobilplaneten är berättigade att sända status och kostnadsförslag per sms eller epost.
Simkort ska inte medskickas. Om detta ändå görs kan Mobilplaneten inte hållas ansvarig för eventuellt bortkommet simkort eller eventuellt missbruk av detta.
 
Mobilplaneten förvarar reparationsenheten i 3 månader och förbehåller sig rätten att sälja eller skrota den inskickade enheten efter 3 månader.
 
Vid reparation eller utbyte av produkten förbehåller sig Mobilplaneten rätten till att använda produkten eller delen som är renoverad.
  
Service hos Mobilplaneten är en tjänst, där ångerrätten bortfaller, när det aktivt tas ett beslut om service dvs. i det ögonblick att Mobilplaneten mottager enheten för service/reparation.
 
Mobilplaneten är en serviceverksamhet som utför reparationer och service av mobiltelefoner, tillbehör till mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Eftersom serviceförloppet varierar i längd (beroende på typ och specifika omständigheter kring den enskilda reparationen) kan det, som nämnts ovan, inte entydigt fastställas en leveranstid av reparerade produkter från mottagningstidpunkten. När Mobilplaneten har färdigställt servicen/reparationen på inskickad enhet går det i genomsnitt en arbetsdag innan enheten kan förväntas bli returnerad.
 
Frakt för garantiärenden är kostnadfri. Vi ansvarar dock ej för skador eller förlust under frakt, vid sådan händelse skall detta rapporteras till fraktföretaget.
  
Genomsnittliga hanteringstider
Vanliga serviceärenden 0-2 veckor.
Avancerad lödning & fuktskador 1-4 veckor.
 *